Koszyk

Masz 0 Produktów

Łączna kwota €0.00

Notatnik

MASZ 0. PRODUKTÓW

 
Warunki zwrotu towarów

Dzień dobry, niniejszym pragniemy Państwa poinformować, że wdrażyliśmy nową procedurę regulującą warunki dokonywania zwrotów zakupionych produktów. Przed dokonaniem zwrotu towaru, niezależnie od przyczyny, należy przesłać do pana Matteo Pagliai wniosek o autoryzację (na adres mailowy matteo.clienti@italsime.com). Następnie otrzymacie Państwo formularz z numerem autoryzacji zwrotu towaru (RMA). Numer powinien zostać podany na dokumencie CMR oraz na opakowaniu towaru do zwrotu. Bez wskazania tego numeru, towar NIE ZOSTANIE ODEBRANY. Przesłanie towaru do naszej siedziby odbywa się na ryzyko i na koszt klienta, chyba że klient uzgodnił inaczej z naszym biurem handlowym (w przeciwnym wypadku towar NIE ZOSTANIE ODEBRANY).

 
ZWROTY W CELU NAPRAWY

Na towarzyszącym towarowi dokumencie CMR należy dokładnie opisać stwierdzoną wadę.  Sprawdzenie towaru wiąże się z kosztem stałym równym 35,00 euro. Wysłany towar, taki jak zawory i wentylatory, musi być czysty i bez pozostałości materiałów, które przez te części przechodziły. W przypadku konieczności ich wyczyszczenia, zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 35,00 euro. Kosztami tymi zostaną Państwo obciążeni także wtedy, gdy nie przyjmiecie Państwo kosztorysu napraw. W przypadku stwierdzenia wady objętej gwarancją, nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi kosztami (oprócz kosztów czyszczenia produktu). Naprawa wymaga potwierdzenia ze strony klienta: jeśli w ciągu 15 dni od przesłania naszego raportu dotyczącego naprawy nie otrzymamy od Państwa żadnej odpowiedzi, przedmiot zostanie automatycznie zwrócony BEZ NAPRAWY, zaś klient zostanie obciążony wyżej wskazanymi kosztami stałymi związanymi z kontrolą (35,00 euro + VAT) + ewentualne koszty czyszczenia.
 
ZWROTY W CELU ODZYSKANIA PIENIĘDZY 

Automatycznie zostaną oddane kwoty zapłacone za artykuły zwrócone w związku z błędną wysyłką z naszej strony. Natomiast, jeśli chodzi o zwrot pieniędzy w przypadku produktów błędnie zamówionych przez klienta, zostanie ona zwrócona klientowi: po odjęciu 15% zapłaconej kwoty lub po doliczeniu kosztów za obsługę zwrotu w kwocie wynoszącej minimum 20,00 euro. Transport zwracanego towaru odbywa się na koszt i ryzyko klienta.
Uprzejmie prosimy o poinformowanie Państwa pracowników zajmujących się zwrotami o nowej, obecnie obowiązującej procedurze. W razie konieczności otrzymania dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt z p. Matteo Pagliai (telefoniczy lub pisząc na podany powyżej adres mailowy).


pobierz formularz RMA

 
Powered by Passepartout
Designed by Gestionale Toscana Srl