Koszyk

Masz 0 Produktów

Łączna kwota €0.00

Notatnik

MASZ 0. PRODUKTÓW

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI (UE) 2016/679 
Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy wchodzą na stronę www.italsime.com.
Wyjaśniamy jednocześnie, że niniejsze informacje dotyczą wyłącznie strony www.italsime.com, a nie innych stron internetowych, na które wchodzi użytkownik za pomocą umieszczonych tam linków. 
 
Administratorem wszystkich danych dotyczących osób zidentyfikowanych lub dających się zidentyfikować za pośrednictwem tej strony jest Italsime Srl, z siedzibą przy Via F. Brunelleschi, 3/E - 50013 CAMPI BISENZIO - FI; wykorzystanie danych związanych z dostępnymi usługami internetowymi odbywa się w tej siedzibie, zaś przekazane przez Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie przez pracowników działu technicznego firmy Italsime Srl lub przez osoby, którym zlecane są czynności w zakresie konserwacji.
Wszystkie dane pozyskane w ramach usług internetowych objęte są zakazem rozpowszechniania; dane osobowe przekazane przez użytkowników, którzy dokonują zakupu lub proszę o przesłanie materiałów informacyjnych są wykorzystywane tylko w celu wykonania zlecenia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zaś osobom trzecim przekazywane są wyłącznie po to, aby zrealizować prośbę samego użytkownika.
 
Dane pozyskiwane automatycznie
Systemy informatyczne i programy komputerowe wykorzystywane na tej stronie automatycznie pozyskują niektóre dane osobowe, których przesyłanie odbywa się w trakcie użytkowania protokołów internetowych (adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy Uniform Resource Identifier zasobu, czas złożenia zapytania, sposób skierowania zapytania do serwera, rozmiar dokumentu otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na stan odpowiedzi udzielonej przez serwer lub inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika); informacje takie nie są zbierane w wyniku ich dopasowania do zidentyfikowanych użytkowników, ale ze względu na ich rodzaj, mogłyby, poprzez przetwarzanie i dopasowywanie z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, pozwolić na zidentyfikowanie użytkowników. Dane te są wykorzystywane tylko w celu zebrania anonimowych informacji statystycznych na temat użytkowania strony internetowej oraz sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania; dane takie mogłyby być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych na szkodę strony internetowej: z wyjątkiem tej konkretnej sytuacji, dane na temat użytkowania stron internetowych nie przechowywane są dłużej niż przez siedem dni.
 
Dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika.
Dobrowolne i wyraźne przesłanie adresu poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie internetowej wiąże się z pozyskaniem adresu nadawcy, koniecznego aby móc odpowiedzieć na jego zapytanie a także innych ewentualnych danych osobowych wprowadzonych do korespondencji; użytkownik może przekazać dane osobowe, wpisując je do formularzy z zapytaniem w celu ponaglenia wysłania materiału informacyjnego lub innych zawiadomień, jest przy tym świadomy tego, że nieprzekazanie takich danych może skutkować niemożliwością spełnienia jego prośby.
 
Pliki cookies
Strona internetowa nie pozyskuje w tym zakresie żadnych danych osobowych użytkowników.
Nie zachodzi wykorzystywanie plików cookies w związku z przesyłaniem informacji o charakterze osobowych; nie są też wykorzystywane jakiegokolwiek typu tak zwane stałe pliki cookies, lub systemy do śledzenia aktywności użytkowników.
Używanie tak zwanych sesyjnych plików cookies (które nie są zachowywane na stałe w komputerze użytkownika i które znikają z chwilą zamknięcia przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania danych identyfikacyjnych sesji (złożonych z przypadkowych liczb wygenerowanych przez serwer) koniecznych, aby zezwolić na bezpieczne i skuteczne przeglądanie strony. Dzięki tak zwanym sesyjnym plikom cookies, które są wykorzystywane na tej stronie, możliwe jest uniknięcie odwoływania się do innych technik informatycznych, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla poufności w zakresie poruszania się użytkowników po stronach internetowych; ponadto pliki te nie pozwalają na pozyskiwanie danych osobowych użytkownika.
 
Zasady korzystania
Dane osobowe przetwarzane są z wykorzystaniem narzędzi komputerowych przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane; aby zapobiec utracie danych, niezgodnemu z prawem lub nieprawidłowemu ich wykorzystaniu oraz nieautoryzowanemu dostępowi, przestrzegane są odpowiednie zasady bezpieczeństwa.
 
Prawa osób zainteresowanych
Osoby, których dotyczą dane osobowe, mają prawo zwrócić się w każdej chwili do Shop Up Srl w celu uzyskania informacji o istnieniu lub braku takich danych oraz w celu poznania ich zawartości i pochodzenia, sprawdzenia prawidłowości lub wnioskowania o ich uzupełnienie, uaktualnienie lub poprawienie; osoby te mają również prawo żądać usunięcia, zablokowania lub zmiany z jawnych na anonimowe danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także sprzeciwić się w każdym razie, z uzasadnionych względów, ich wykorzystywaniu.
 
Aktualizacja
Przy obecnym poziomie technologii informatycznych, zautomatyzowane mechanizmy kontroli nie są pozbawione błędów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu; z tego też względu niniejsza polityka prywatności może być poddawana aktualizacji.
 
Powered by Passepartout
Designed by Gestionale Toscana Srl