Koszyk

Masz 0 Produktów

Łączna kwota €0.00

Notatnik

MASZ 0. PRODUKTÓW

 
ERMINY I WARUNKI SPRZEDAŻY
 
WARUNKI HANDLOWE: Towar jest transportowany na ryzyko zleceniodawcy, także w przypadku sprzedaży DDP.
Wszystkie ceny są cenami EX WORKS.
Zgodnie z art. 1498, ust. 3 kodeksu cywilnego towar pozostaje naszą wyłączną własnością aż do zrealizowania całej płatności za fakturę. W razie opóźnienia w realizacji płatności, zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Po upływie 10 dni od daty dostawy towaru reklamacje nie będę uwzględniane.
Płatności należy realizować bezpośrednio na nasze konto bankowe.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez Sąd w Prato we Włoszech.
Nie przyjmuje się zwrotów towaru bez formularza RMA.
Wszystkie warunki i formularze są dostępne na naszej stronie www.italsime.com
 Opłata CONAI jest płacana jeśli istnieje taki obowiązek 
zwroty na podstawie formularza RMA:
 
GWARANCJA 
Gwarancja jest jednoroczna i obowiązuje od dnia, w którym maszyna zaczyna pracować (jeśli taką informację przekaże klient) lub od daty wystawienia faktury. Dotyczy ona silnika i wszystkich części nieulegających zużyciu.
Gwarancja ogranicza się do złożenia zobowiązania do wymiany wadliwej części lub wadliwej maszyny i nie obejmuje szkód wyrządzonych przez taką wadę, ani poniesionych w związku z nią kosztów
ZWROT TOWARÓW
(kliknij link).
 
 
Powered by Passepartout
Designed by Gestionale Toscana Srl