Koszyk

Masz …. Produktów

Całkowita Kwota Do Zapłaty

Przejdź Do Koszyka

LISTA ŻYCZEŃ

MASZ 0. PRODUKTÓW

PRZEJDŹ DO listy ŻYCZEŃ

REGULAMIN

TERMINY I WARUNKI SPRZEDAŻY
 
WARUNKI HANDLOWE: Towar jest transportowany na ryzyko zleceniodawcy, także w przypadku sprzedaży DDP.
Wszystkie ceny są cenami EX WORKS.
Zgodnie z art. 1498, ust. 3 kodeksu cywilnego towar pozostaje naszą wyłączną własnością aż do zrealizowania całej płatności za fakturę. W razie opóźnienia w realizacji płatności, zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Po upływie 10 dni od daty dostawy towaru reklamacje nie będę uwzględniane.
Płatności należy realizować bezpośrednio na nasze konto bankowe.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez Sąd w Prato we Włoszech.
Nie przyjmuje się zwrotów towaru bez formularza RMA.
Wszystkie warunki i formularze są dostępne na naszej stronie www.italsime.com
 
Opłata CONAI jest płacana jeśli istnieje taki obowiązek
---------------------------------------------------------------------------------------------
zwroty na podstawie formularza RMA:
 
bottoni x scaricare RMA
 
włoski rma
angielski rma
polski rma
rosyjski rma
 
GWARANCJA
 
Gwarancja jest jednoroczna i obowiązuje od dnia, w którym maszyna zaczyna pracować (jeśli taką informację przekaże klient) lub od daty wystawienia faktury. Dotyczy ona silnika i wszystkich części nieulegających zużyciu.
Gwarancja ogranicza się do złożenia zobowiązania do wymiany wadliwej części lub wadliwej maszyny i nie obejmuje szkód wyrządzonych przez taką wadę, ani poniesionych w związku z nią kosztów.

Powered by Passepartout